Dosen

DATA DOSEN PENDIKAIS

 

 

DATA DOSEN

JURUSAN ILMU AGAMA ISLAM, PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG

TAHUN 2018

             

A. DATA DOSEN TETAP PROGRAM STUDI

NO

 

NAMA, NIP DAN NIDN 

JABATAN/ GOL

LULUSAN

BIDANG KEAHLIAN

1

Prof. Dr. Fuady Anwar, M.Ag

Guru Besar

S1

IAIN Padang

Pen. Penyiaran Agama Islam

 

NIP

19580804 198703 1 002

IV/b

S2

IAIN Jakarta

Pengkajian Islam

 

NIDN

.0004085806

Pembina Tk I

S3

IAIN Jakarta

Pengkajian Islam (Dakwah)

2

Dra. Murniyetti, M.Ag

Lektor Kepala

S1

IAIN Padang

Syari’ah (Hukum Islam)

 

NIP

19590321 198703 2 001

IV/b

S2

IAIN Padang

Syari’ah (Hukum Islam)

 

NIDN

.0021035906

Pembina Tk I

 

 

 

3

Dr. Ahmad Kosasih, M.Ag

Lektor Kepala

S1

IAIN Padang

Akidah Filsafat

 

NIP

19571123 198703 1 003

IV/a

S2

IAIN Jakarta

Pemikiran Islam

 

NIDN

.0023115707

Pembina

S3

UIN Jakarta

Pengkajian Islam

4

Dra. Zainurni Zein, M.Ag

Lektor Kepala

S1

IAIN Padang

Pendidikan Bahasa Arab

 

NIP

19551228 197802 2 001

IV/a

S2

IAIN Padang

Syari’ah (Hukum Islam)

 

NIDN

.0028125507

Pembina

 

 

 

5

Dr. Ahmad Rivauzi, S.PdI., MA.

Lektor

S1

IAIN IB Padang

Pendidikan Agama Islam

 

NIP

19770513 200812 1 001

III/d

S2

 IAIN IB Padang

Pendidikan Islam

 

NIDN

.0013057704

Penata Tk. I

S3

 IAIN IB Padang

Pendidikan Islam

6

Rini Rahman, S.Ag., M.Ag

Lektor

S1

IAIN Padang

Pendidikan Agama Islam

 

NIP

19781122 200604 2 002

III/c

S2

IAIN Padang

Pendidikan Islam

 

NIDN

.0022107805

Penata

 

 

 

7

Alfurqan, S.Ag., M.Ag

Lektor

S1

IAIN IB Padang

Pendidikan Bahasa Arab

 

NIP

19731015 200812 1 001

III/c

S2

 

Pendidikan Islam

 

NIDN

.0015107308

Penata

 

 

 

8

Edi Saputra, S.Pd., M.Pd

Lektor

S1

UNP

 PPKN

 

NIP

19790404 200812 1 003

III/b

S2

UNP

 PKN

 

NIDN

.0004047907

Penata Muda Tk I

 

 

 

9

Dr. Wirdati, S.Ag., M.Ag

Asisten Ahli

S1

IAIN Padang

Pendidikan Agama Islam

 

NIP

19750204 200801 2 006

III/b

S2

IAIN Padang

Pendidikan Islam

 

NIDN

.0004027504

Penata Muda Tk I

S3

UNP

Ilmu Pendidikan (TP)

10

Indah Muliati, S.PdI., M.Ag

Asisten Ahli

S1

IAIN Padang

Pendidikan Bahasa Arab

 

NIP

19790415 200912 2 001

III/b

S2

IAIN Padang

Pendidikan Islam

 

NIDN

.0015047911

Penata Muda Tk I

 

 

 

11

Sulaiman, S.PdI., M.Pd

Asisten Ahli

S1

STAIN B.Tinggi

Pendidikan Agama Islam

 

NIP

19810222 200604 1 002

III/a

S2

UNP

Teknologi Pendidikan

 

NIDN

.0027028103

Penata Muda

 

 

 

12

Al Ikhlas, Lc., MA

Asisten Ahli

S1

Al Azhar Kairo

 Syari’ah Islamiyah

 

NIP

 

III/b

S2

IAIN IB Padang

 Syari’ah (Hukum Islam)

 

NIDN

.0022068506

Penata Muda Tk I

 

 

 

13

Riza Wardefi, S.Th.I., M.Th.I

Asisten Ahli

S1

IAIN IB Padang

 Tafsir Hadits

 

NIP

 

III/b

S2

IAIN Sunan Ampel

 Tafsir Hadits

 

NIDN

.0006018702

Penata Muda Tk I

 

 

 

14

Rahmi Wiza, S.PdI., MA

Asisten Ahli

S1

IAIN IB Padang

 Pendidikan Bahasab Arab

 

NIP

 

III/b

S2

IAIN IB Padang

 Bahasa Arab

 

NIDN

.0023088305

Penata Muda Tk I

 

 

 

15

Rengga Satria, MA.Pd

Asisten Ahli

S1

IAIN IB Padang

Pendidikan Agama Islam

 

NIP

19900628 201803 1 001

III/b

S2

UIN Syarif JKT

Pendidikan Islam

 

NIDN

 

Penata Muda Tk I

 

 

 

16

Drs. Nasrul HS, M.Ag

Lektor Kepala

S1

IAIN Padang

 Tafsir Hadits

 

NIP

19510413 198103 1 002

IV/b

S2

IAIN Padang

 Tafsir Hadits

 

NIDN

.00130451001

Pembina Tk I